Väite: Verotusasiat koetaan haastaviksi, vaikeaselkoisiksi ja liian moniulotteisiksi

Ennakoidaanko vai korjataanko jälkikäteen? Älä luota vain valitusmahdollisuuteen

Verotusasiat ovat välillä hyvin haastavia, vaikeaselkoisia ja moniulotteisia. Edes ns. verotuksen huippuasiantuntija ei pysty aina varmuudella sanomaan miten jokin järjestely verotuksessa jälkikäteen tulkitaan ja ymmärretään vuosien päästä. Tämä seikka meidän kaikkien täytyy tunnistaa, tunnustaa ja hyväksyä. Törmään usein siihen, että yrittäjällä tai yrityksellä on käsittämätön luottamus siihen että verotus voidaan valittamalla korjata oikeaksi. Valitustie on kivinen ja toisinaan valitusmahdollisuutta ei enää edes ole, vaikka luulo on aivan toinen sitä mietittäessä.

Yleisin väärinymmärrys koskee sitä, milloin verotus tulee lopulliseksi. Muisteletko vanhaa, tiedätkö nykyvalitusajat…. ja niiden siirtymässäännökset?

Yhä edelleen valitusmahdollisuuksien näkökulmasta törmään väärinymmärrysriskiin sen suhteen, että milloin jonkin vuoden verotus tulee lopulliseksi.

Osa yrittäjistä luulee että verotuksen yleinen muuttamisaika on 5 vuotta. Ennen vanhaan useissa verotuksen tilanteissa aikamääreenä oli joko 5 tai 10 vuotta (myös luovutusvoiton verovapaudessa).

Jo muutaman vuoden ajan yleinen oikaisuaika on ollut verotuksessa 3 vuotta (tuloverotus, kiinteistöverotus sekä perintö- ja lahjaverotus). Mutta huomioithan, että tästä on olemassa poikkeuksia siirtymäsäännöksen vuoksi. Joskus on myös olemassa poikkeuksia poikkeuksesta…(pätee esimerkiksi elinkeinoverolain verotettavan tulon käsitteisiin).

Valitusajat 2021 (blogiartikkelin kirjoitusajankohta marraskuu 2021)

Juuri tällä hetkellä vuoden 2021 lopun lähetessä olisi yritysten ja niiden omistajien hyvä huomioida alla luetellut aikataulut suhteessa verovuosiin 2015-2020. Siitä ilmenee, että tuo vanha 5 vuoden oikaisuaika on tämän vuoden loppuun vielä hetkisen osittain olemassa. Oikaisuaikataulut eivät ole täysin johdonmukaisia ja verovuoden 2017 oikaisuaika on siis jo päättynyt viime vuoden 2020 lopussa. Verovuoden 2016 oikaisuun on vielä aikaa vuoden 2023 alkuun saakka. Vuodet 2015 ja 2018 ovat kohta ohi. Muistisäännöt eivät näissä ole helppoja. Virheet kannattaa korjata jos vaan vielä pystyy.

Verovuosi Oikaisun takarajapäivä
2015 31.12.2021
2016 2.1.2023
2017 Mennyt ohi jo, verotus on päättynyt!
2018 31.12.2021
2019 2.1.2023
2020 2.1.2024
2021 2.1.2025

Yllättivätkö valitusaikojen realiteetit – jälkikäteinen katuminen verotuksessa ei onnistu

Nämä edellä kuvatut aikarealiteetit tulevat vastaani asiakastyössä aina ja uudestaan. Yksi perustavoitteistä tällä blogillani on tiivistää verotuksen perusviisaudet, mutta myös perustyhmyydet.

Tietämättömyys voi joskus olla hyväksyttävää tai jopa väistämätöntä, mutta typeryydet pitää koittaa välttää etukäteen koska jälkikäteinen katuminen on verotuksessa harvinaista.

Tarvitset verovalaisua

Oleellinen ajatus verojen mietinnässä ja ns. verosuunnittelussa on verolakien ja muidenkin mahdollisesti tärkeiden lakien ennakoiva mietintä. Näitä lakeja ovat osakeyhtiölaki, kirjanpitosäännökset, EU-sääntely ja työoikeuden pykälät. Tätä kutsutaan termillä proaktiivinen veroanalyysi, eli kansantajuisesti verojen suunnittelu. Tällöin erilaiset mahdollisuudet tietyn yrityksen faktojen ja suunniteltujen järjestelyjen suhteen voidaan verovalaista etukäteen eikä kysymys ole normaalista jälkikäteisestä laintulkinnasta jolloin olosuhteita, faktoja ja suunnitelmaa ei enää voi muuttaa.

Yrittäjät pyytävät minua siis verovalaisemaan asioita. Se tarkoittaa oleellisen tiivistämistä verosuunnittelun tueksi.

Ennakoi ja suunnittele tax governance yrityksellesi – näkökulmat ennen, sen aikana ja jälkeen

Voidaan myös puhua yrityksen ja sen omistajien näkökulmasta verotukseen ennen tapahtumaa, sen aikana ja sitten mahdollisesti jälkeen. Tällaista pohdintaa pätevä veroammattilainen tekee koko ajan.

Verokirjoissa (omissanikin) korostuu jälkikäteisanalyysi (post, ei pre) ja se miten aiemmissa oikeustapauksissa on käynyt. Korostaisin silti, että juuri se pre on yrityksille ja yrittäjille se osuus, joka tuo varmuutta ja ennustettavuutta liiketoimintaan ja verotukseen. Historiankirjoitus on helpompaa kuin tulevaisuuden ennustaminen, mutta tarvitsemme silti verotusasioissa myös sitä ennustettavuutta.

Ennakoivuuden ja tax governancen, eli verotuksen vaikuttavuuden ja hallinnan, merkitys on nousussa. Tätä trendiä heijastaa myös se, että ennakolliset keskustelut yritysten ja veronsaajien kanssa alkavat ainakin suurempien yritysten kohdalla olla jo arkipäivää eli yritys/konserni kertoo etukäteen ajatuksiaan verottajalle siitä, mitä ehkä tehdään. Parhaimmillaan verottaja kertoo yritykselle miten se näillä hypoteettisilla ajatuksilla ko. järjestelyn verottaisi. Ennakoitavuutta on myös avoin keskustelu verottajan kanssa.

Haluatko osaavan yhteistyökumppanin tax governance -asioihin? Ole yhteydessä niin keskustellaan verovalaisusta lisää.