Verotutkimuksen rahoitusta haettavissa ja saatavissa

Haluan muistuttaa suomalaisia verojuridiikan ja verotuksen taloustieteen tutkijoita pohjoismaisesta tieteellistä verotutkimusta ja tutkimusyhteistyötä rahoittavasta organisaatiosta nimeltään Pohjoismainen verotutkimusneuvosto eli ruotsiksi Nordiska Skattevetenskapliga forskningsrådet (NSFR) ja englanniksi Nordic Tax Research Council (NTRC).  Neuvosto (jatkossa NSFR) jakaa tutkimusapurahoja vuosittain kahteen otteeseen: keväisin ja syksyisin. Se järjestää lisäksi joka vuosi jossakin pohjoismaassa poikkitieteellisen verotutkimusseminaarin. Löydät enemmän tietoa osoitteesta https://nsfr.se.

Täydennys 11.1.2023

Pohjoismainen verotutkimusneuvosto on julkaissut nettisivuilla kevään 2023 apurahojen hakuilmoituksen. Hatso tarkemmin hakuohjeet tästä linkistä. Määräpäivä hakemiselle on 1.4.2023.

Edustus kaikista Pohjoismaista

Pohjoismaisen verotutkimusneuvoston jäsenet ja varajäsenet edustavat eri Pohjoismaita. Jäseniä on kolme henkilöä per maa ja heidät nimitetään aina useammaksi vuodeksi kerrallaan. Olen yksi kolmesta Suomen nykyjäsenestä. Kaksi muuta jäsentä ovat lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju valtiovarainministeriöstä ja dosentti, yliopistonlehtori Kristiina Äimä Helsingin yliopistosta. Oma edustukseni veroneuvostossa alkoi jo 20 vuotta sitten varajäsenenä. Suomen akateemisina edustajina ovat aiempina vuosina toimineet mm. Olli Ryynänen ja jo edesmenneet verotuksen legendat professorit Kari S. Tikka ja Edward Andersson.

50-vuotisjuhlaseminaari Helsingissä toukokuussa 2023

Vuoden 2023 toukokuussa (2.-3.5.2023) pidetään NSFR:N kaksipäiväinen viisikymmenvuotisjuhlaseminaari Helsingissä. Juhlaseminaarin tarkka paikka ja yksityiskohtaisempi ohjelma ovat vielä valmistelun alla. Perusteemoja ovat:

  • Pohjoismaiden muuttuvat verotushaasteet,
  • kansainvälisen yritysverotuksen ongelmat sekä
  • neuvoston historia.

Seminaarin esitykset ja paneelit ovat englanniksi tai ruotsiksi. Juhlaseminaarin puhujia ovat neuvoston entiset jäsenet, veroprofessorit sekä verotutkijat.

Verotuksen asiantuntija, tutkija, opiskelija, virkamies, asianajaja – olet tervetullut osallistumaan seminaariin ja verkostoitumaan pohjoismaisten kollegojen kanssa. Tapahtumasta lisätietoja kevään kuluessa.

Mitä tutkimusta NSFR rahoittaa ja mihin apurahaa kannattaa hakea?

NSFR rahoittaa verojuridiikan tieteellistä tutkimusta ja verotaloustieteen tutkimusta pohjoismaisessa kontekstissa.

Usein parhaissa tutkimusprojekteissa on ollut mukana monitieteellinen näkökulma. Keskeinen NSFR:n tavoite on edistää lupaavien nuorten pohjoismaisten verotutkijoiden kanssakäymistä, tutkimusvierailuja ja vertailevaa verotutkimusta. Lisätietoja apurahoista https://nsfr.se tai NSFR:n sihteeriltä (yhteystiedot nettisivuilta).

Nordic Tax Journal (NTJ)

Neuvoston luoma ja rahoittama englanninkielinen tutkimusjulkaisukanava eli neuvoston oma julkaisu Nordic Tax Journal (NTJ) (linkki Sciendon sivulle) on ainoa yhteispohjoismainen verotieteellinen julkaisualusta. Julkaisualusta on tarkoitettu taloustieteellisille ja juridisille verotutkimusartikkeleille ja se on avoin kaikille lukijoille. Kaikki julkaisut arvioidaan referee-menettelyssä. NSFR jakaa myös vuosittain parhaalle NTJ-artikkelin tekijälle kannustuspalkinnon.

Tästä linkistä pääset tutustumaan viimeisimpään julkaisuuni (Hankenin post doc tutkija Anu Torkkelin kanssa) Nordic Tax Journal 2020: The role of BEPS as an accelerator for corporate capital gains taxation reforms in the European Union

Apurahahakuilmoitukset julki NSFR:n nettisivuilla sekä Verotus-lehdessä – Suomesta toivotaan enemmän hakemuksia

Miten apurahaa haetaan – aikataulut

Apurahat julistetaan haettavaksi kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä.

Täydennys 11.1.2023

Pohjoismainen verotutkimusneuvosto on julkaissut nettisivuilla kevään 2023 apurahojen hakuilmoituksen. Hatso tarkemmin hakuohjeet tästä linkistä. Määräpäivä hakemiselle on 1.4.2023.

NSFR:n apurahohjen hakuilmoitukset julkaistaan myös Verotus-lehden takasivulla keväällä ja syksyllä. Seuraa kevään 2023 Verotus-lehtiä.

Vuoden 2023 apurahojen hakuaikojen määräajat ovat:

  • Kevään 2023 apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 1.4.2023
  • Syksyn 2023 apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 1.10.2023

Apurahahakemukset käsitellään neuvoston kevät- ja syyskokouksessa, jotka järjestetään noin 1-2 kuukautta hakemuksen jättöpäivän jälkeen. Myönnetyistä apurahoista tiedotetaan hakijoille kevät- ja syyskokousten jälkeen.

Apurahojen suuruus

Neuvoston hakijalle myöntämät apurahat eivät riitä pelkästään esimerkiksi monivuotisen väitöstyön rahoittamiseen. Pienemmästäkin lisärahoituksesta on aina apua, apurahaa voi käyttää esimerkiksi muutaman kuukauden tutkimusprojektiin tai konferenssimatkoihin, joissa väitöstutkija esittelee työtään kansainvälisellä foorumilla.

Kannustan suomalaisia verotutkijoita hakemaan apurahoja

Hakemuksia ei ole aina meiltä Suomesta tullut kovinkaan montaa ja siksi kannustan hakemaan apurahoja.

Apurahahakemuksen voi jättää englanninkielisellä lomakkeella. Itse tutkimuksen voi tehdä millä tahansa pohjoismaisella kielellä tai englanniksi. Eli huomioithan, että itse tutkimus voi olla myös suomeksi.

Hakemuksen tekeminen

Mikäli kiinnostuit apurahan hakemisesta, käy NSFR:n nettisivuilla Research Grants ja lataa sieltä Application form.