Nimeni on Matti Kukkonen ja olen päätoimeltani kauppaoikeuden, erityisesti vero-oikeuden professori Svenska Handelshögskolanissa, eli Hankenilla Helsingissä. Tässä veroblogini avauskirjoituksessa kerron miksi minusta tuli veroihminen, eli ensisijaisesti akateeminen tutkija-professori ja perheyrityksiä ja niiden henkilöomistajia konsultoiva asiantuntija.

Jyväskylä ja 1070-luku – tästä kaikki alkoi, oman perheen tapauksesta

Minun ja verotuksen yhteinen tarina alkaa jo 1970-luvulla syntymäkaupungissani Jyväskylässä.

Perheemme omistuksessa ollut maatila metsineen myytiin. Oletuksena oli että saatava myyntivoitto (nykyisin puhutaan luovutusvoitosta) olisi varmasti verovapaata eikä verollista ns. satunnaista myyntivoittoa. Tuolloinhan yksityisten ihmisten saama omaisuuden myyntivoitto oli useimmiten täysin verotonta omistusaikakriteerien puitteissa. Myynti tehtiin verovapausoletuksella mutta sitten täysin yllättäen verotoimisto verottikin tätä saatua voittoa isäni ansiotulona. Asia eteni lopulta isäni sinnikkyyden ansiosta aina Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen saakka missä meille valittajille tuli voitto kaikin tuomariäänin.

Tässä voidaan nähdä alkanut mielenkiinto, ja johdatustakin, uravalintaani. Väittelin myöhemmin 1990-2000-luvuilla sekä vero-oikeudessa että myös taloustieteessä luovutusvoittoverotuksesta ja sen vaikutuksista. Sillä jo nuoruusvuosinani opin, että nämä asiat kannattaa osata ja perustella.

Opinnot ja väitökset OTT 1994 ja KTT 2000

Opintojeni alkuvaihe Jyväskylän yliopistossa 1980-luvun lopulla sisälsi taloustiedettä keskittyen yritystaloustieteeseen ja kansantaloustieteeseen. Valmistuin ensin kirjanpitoekonomiksi. Tämä oli viite tulevaan, sillä opetan Hankenilla ekonomiopiskelijoita vero- ja kauppaoikeudessa.

Muutettuani 1980-luvun lopulla Helsinkiin laajensin opiskelunäkökulmaa entisestään. Opiskelin Helsingin yliopistossa oikeustieteiden perustutkinnon ja lopulta väittelin vero-oikeudessa akatemiatutkijana syksyllä 1994 Osakeyhtiön myynnin verotuksesta. Olin tuolloin 27-vuotiaana nuorin vero-oikeudesta väitellyt tohtori. Samaan aikaan 90-luvun puolivälissä aloin kasata suuritöistä taloustieteen empiiristä väitöskirjaa siitä miten myyntivoittoverotus vaikuttaa suomalaisten osake- ja kiinteistöomistajien omaisuusmyynteihin ja verokäyttäytymiseen. Tutkin paperisesta veroaineistosta 2500 veroilmoitusta ja kokosin datan siitä vuosina 1994-1999. Tästä aiheesta väittelin vuonna 2000 Helsingin Kauppakorkeakoulussa (nykyisin Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu).

Professuuri Hankenilla – opetus- ja tutkimustyö

2000-luvun alkupuolella aloitin Hankenilla vero- ja kauppaoikeuden professorina. Toimin tässä tehtävässä edelleen tätä kirjoitettaessa. Tehtäviini Hankenilla kuuluvat myös opetus- ja hallintotehtävät. Toimin vuoden 2021 loppuun asti prefektinä, eli laitosjohtajana.

Koulutus ja luennointi

Päätyöni ohessa luennoin ja koulutan verotuksen käytännön ammattitaitoa erityisesti koskien yrityskauppoja ja sukupolvenvaihdoksia sekä toiminnan uudelleenmuokkausta. Käyn mielelläni puhumassa veroseminaareissa ja yrittäjätapahtumissa.

Konsultointi ja käytännön verotyö yrittäjien apuna

Akateemisen työn ohella olen 1990-luvulta lähtien halunnut aina työskennellä tutkimus- ja opetuskohteitteni, eli henkilö- ja yritysasiakkaiden parissa heidän käytännön verokysymystensä kanssa. Autan heitä verotuksen mutkien oikomisessa ja pitkäaikaisessa verojenhallinnan työssä. Vuonna 2009 perustin tätä varten Sisufinanssi-yrityksen.

Käytännön oppaat ja julkaisut

Olen kirjoittanut yritysten ja yrittäjien vero-osaamista tukemaan yritysverotuksen oppi- ja käsikirjoja yhdessä KTL Risto Waldenin kanssa. Kirjat opastavat konkreettiseen ja ennakoivaan verosuunnitteluun. Julkaisuja ovat mm. Pk-yrityksen verosuunnittelu (2014), Pk-konsernin verosuunnittelu (2016) ja Elinkeinoverolaki käytännössä (2020). Kirjojen julkaisijana on Alma Talent. Tutustu kirjoihin tarkemmin Julkaisut-sivulla.

Nämä kirjat on kirjoitettu yrityksen koko elinkaari huomioiden. Niissä kulkee johtolankana esimerkkiyrityksen elinkaari. Kirjoissa mietitään ennakoivasti yritysverotuksen sudenkuoppia liiketoiminnan eri vaiheissa.

Kirjojemme motto on, että ennakoitavuus, suunnitelmallisuus ja jatkuvuus antaa veroturvallisuutta!

Miksi blogata veroista? Kirjoitan verotuksen ikuisuusaiheista ja ajankohtaisista verokysymyksiä

Verotuksessa yksinkertaisen sanotaan usein olevan kaunista, mutta siihen päästään valitettavan harvoin. Useimmiten sinänsä selkeältä näyttävä lyhyt verosäännös on se kaikkein vaarallisin ja vähiten selvä käytännön tulkinnassa.

Tällä veroaiheisella blogillani haluan lyhyessä ja nopeasti luettavassa muodossa tiivistää ja selventää veroasioita teille lukijoille. Osa asioista on ns. ikuisia kysymyksiä, joihin monet veroasiantuntijat sekä yrittäjät tai perheyritysomistajat kohtaavat vuodesta toiseen.

Haluan kirjoittaa teille lukijoille myös kirjoitushetkellä ajankohtaisista, tai jopa tilapäisistä, veroasioista, jotka koskevat verotuksen kohteita tänään, tässä ja nyt. Artikkeleillani haluan osallistua yhteiskunnalliseen verokeskusteluun, analysoida verotapauksia sekä kertoa mikä verotuksessa puhututtaa.

Osallistu keskusteluun!

Olisi mukava kuulla myös teidän näkökulmianne artikkelien aiheisiin siellä ruudun toisella puolella. Aina voi myös ottaa yhteyttä suoraan ja verkostoitua LinkedInin kautta.