Jag har jobbat nästan 20 år på Svenska handelshögskolan (Hanken) som professor i skatterätt vid institutionen för redovisning och handelsrätt. Under de senaste åren har jag därtill fungerat som institutionens förman (prefekt).

Utbildning

Jag är dubbeldoktor d.v.s. jag har doktorerat både i finansrätt (JD i skatterätt) och ekonomiska vetenskaper (ED i nationalekonomi).

Min skatte­konsultering

Vid sidan av min akademiska verksamhet har jag aktivt och kontinuerligt givit skattekonsultering (via mitt företag Sisufinanssi Kb) i olika former. Har haft tiotals kunder (privatpersoner, företagare, företag). Mitt fokus ligger i skattefrågor hos små och medelstora fåmansföretag, särskilt familjeföretag. Jag har utmärkta akademiska och professionella kontakter i Norden.

Jag har vid behov också konsulterat flera redovisningsbyråer samt advokatfirmor gällande krävande skatteplaneringsaspekter som förekommer vid företagsarrangemang och försäljning av företag.

Publikationer, skolning och föreläsnings­verksamhet

Jag har publicerat flera skatteböcker (både mera akademiska grundverk och praktiska handböcker för småföretag och deras ägare) och därtill tiotals vetenskapliga artiklar. Jag har också givit tiotals olika presentationer för företag och under skatteseminarier.

Andra professionella intressen

Har fungerat som Finlands professorsrepresentant vid Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet (NSFR) under närmare 20 års tid. (se närmare www.nsfr.se)

Arbetsspråk

Jag ger skattekonsultering i olika former samt skolning och lektioner på tre språk d.v.s. finska, svenska och engelska. Även om mitt modersmål är finska, talar jag huvudsakligen svenska eller engelska på jobbet.

Mina hobbyer

På fritiden trivs jag bäst på sommarstugan nära Nyslott. Jag äger också gamla amerikanska bilar.

Bekanta dig med min skatteblogg

Bekanta dig med min skatteblogg

Jag bloggar om intressanta och aktuella skatterelaterade frågor, speciellt ur synvinkel av en entreprenör.