Böcker

Elinkeinoverolaki käytännössä. Alma Talent 2020 (4. Laajennettu painos, yhdessä Risto Waldenin kanssa)

PK-konsernin verosuunnittelu. Talentum 2016 (yhdessä Risto Waldenin kanssa)

PK-yrityksen verosuunnittelu. Talentum 2011 ja 2014 (yhdessä Risto Waldenin kanssa)

Pienosakeyhtiön ja sen osakkaan tuloverotus. 1. Painos 2004, 2. Painos 2010. Lakimiesliiton kustannus, Talentum
Konsernin verosuunnittelu. WSOYpro 2010 (yhdessä Risto Waldenin kanssa)

Yrityksen luovutusvoittojen verotus. Talentum 2007

The Effects of Capital Gains Taxation on the Realization of Capital Assets: Empirical Evidence from Finland, HKKK A-sarja, 2000, n:o 168. (väitöskirja, taloustiede, Doctoral Thesis Economics)

Osakeyhtiön myynnin verotus, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1994 (väitöskirja, vero-oikeus, Doctoral Thesis Tax Law)

Senaste artiklar

Elinkeinoverolain arvonmuutosten verotus eurooppalaisen vertailun ja hyvän verojärjestelmän uusien vaatimusten näkökulmasta. Kukkonen, Matti – Torkkeli, Anu Torkkeli, Verotus-lehti 3/2021.
https://www.verotus-lehti.fi/artikkelit/item/529-elinkeinoverolain-arvonmuutosten-verotus-eurooppalaisen-vertailun-ja-hyvaen-verojaerjestelmaen-uusien-vaatimusten-naekoekulmasta
https://www.edilex.fi/verotuslehti/tietoa

The role of the BEPS as an accelerator for corporate capital gains taxation renewals in the European Union, Kukkonen, Matti – Torkkeli, Anu, Nordic Tax Journal, 1/2021.
https://sciendo.com/journal/NTAXJ

The Decisive Moment(s or periods) in the Application of Income Tax Rules and the Importance of Events Thereafter – a Swedish, Norwegian and Finnish Perspective and Comparison, Kellgren, J., Furuseth, E. & Kukkonen, M., Nordic Tax Journal 2019, s. 41-55
https://sciendo.com/journal/NTAXJ

Verovapaan osakeluovutusvoiton määrittely EVL 6 b §:n tulkinnan, tulokäsitteen ja osakeyhtiöiden tulolähteiden näkökulmasta, Kukkonen, Matti – Torkkeli, Anu, Verotus-lehti 3/2018
https://www.edilex.fi/verotuslehti/tietoa

Reforming capital gains taxation of intercorporate share realizations: a law and economics approcah from a Nordic perspective, Kukkonen, Matti & Torkkeli Anu, Nordic Tax Journal 2017, s. 47-58
https://sciendo.com/journal/NTAXJ

Pääomalainan käsite ja kohtelu verotuksessa. Verotus-lehti 2/2015 (yhdessä Juha Fagerstedtin kanssa)
https://www.edilex.fi/verotuslehti/tietoa

Du kan beställa mina böcker från Alma Talent

Pk-konsernin verosuunnittelu, Matti Kukkonen ja Risto Walden.

Pk-konsernin verosuunnittelu
Andra upplagan kommer ut i januari 2025

Matti Kukkonen, Risto Walden, 2016

Käytännön käsikirja pienille ja keskisuurille konserneille ja osakeyhtiöille sekä niiden verokysymysten parissa työskenteleville.

Kirjassa verolakien tulkinta yhdistetään käytäntöön. Esimerkkinä toimivan kuvitteellisen pk-yrityksen kautta kirjassa esitellään yrityksen elinkaaren ajan keskeiset verokysymykset.

Kirjassa on mukana verotuksen lisäksi myös tilinpäätöksen näkökulma.

Elinkeinoverolaki käytännössä - Matti Kukkonen, Risto Walden.

Elinkeinoverolaki käytännössä
En ny femte upplaga kommer ut i september 2024

Matti Kukkonen, Risto Walden, 2020

Kirja on käytännön perusteos elinkeinoverolaista ja sen tulkinnasta koko yrityksen toiminnan ajalle. Siinä on huomioitu oikeuskäytäntö sekä verohallinnon ohjeet, jotka vaikuttavat monin tavoin yrityksen kirjanpitoon ja verotukseen.